ด่วน! ‘กนกวรรณ วิลาวัลย์’ ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ ปมบุกรุกที่ดินเขาใหญ่

ด่วน! ‘กนกวรรณ วิลาวัลย์’ ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ ปมบุกรุกที่ดินเขาใหญ่

โดนอีกหนึ่งหลัง ศาลรับคำร้องฟ้อง กนกวรรณ วิลาวัลย์ ปมบุกรุกที่ดินเขาใหญ่ ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้ว ศาลฎีกา สนามหลวง รับคำร้องกรณีที่ฟ้องร้อง นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ กรณีบุกรุกป่าเขาใหญ่ ว่าเป็นฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่

ศาลฎีกา มีคำพิพากษาหรือคำสั่งว่า 

ผู้คัดค้านฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้ผู้คัดค้านหยุดปฏิบัติหน้าที่นับแต่วันที่ศาลฎีการับคำร้องจนกว่าจะมีคำพิพากษา ให้ผู้คัดค้านพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้คัดค้าน และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดเวลาไม่เกินสิบปี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 256 มาตรา 235 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 87 และมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 และข้อ 11, 17 ประกอบข้อ 27

ศาลฎีกามีคำสั่งให้รับคำร้องของผู้ร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย ส่งสำเนาพร้อมเอกสารประกอบให้ผู้คัดค้าน หากจะคัดค้านให้ยื่นคำคัดค้านภายใน 14 วัน นับแต่วันรับสำเนาคำร้อง กับสั่งให้ผู้คัดค้านหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำพิพากษา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 81 ประกอบมาตรา 87 วรรคสาม และระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง พ.ศ. 2561 ข้อ 12 วรรคสอง นัดพิจารณาครั้งแรกวันที่ 5 ตุลาคมนี้ เวลา 09.30 น.

สำหรับคำร้องบุกรุกป่าของ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ นั้นมีการยื่นมาว่า วันที่ 14 ก.พ.45 ผู้คัดค้านดำเนินการขอออกโฉนดที่ดินในพื้นที่หมู่ที่ 15 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี เนื้อที่ 30-2-80.5 ไร่ โดยอ้างว่าซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวมาจากนายทิว มะลิซ้อน เมื่อปี 2533 แต่นายทิวไม่มีตัวตน ทั้งไม่เคยเข้าทำประโยชน์ในที่ดินที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และแนวเขตป่าไม้ถาวรป่าเขาใหญ่ ทำให้รัฐสูญเสียที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติให้แก่ผู้คัดค้าน การออกโฉนดที่ดินเลขที่ 41158 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จึงมิชอบด้วยกฎหมาย และเป็นความเสียหายร้ายแรง ผู้คัดค้านยังคงยึดถือครอบครองที่ดินต่อเนื่องตลอดมาจนกระทั่งเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ในเรื่องการเมืองกนกวรรณ วิลาวัลย์ เริ่มต้นมาจากการช่วยงานพ่อแม่หาเสียงลงสมัครตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี จนในปี 2543 เธอได้ลงสมัคร และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิก อบจ.ปราจีนบุรี เขตอำเภอกบินทร์บุรี ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 กนกวรรณได้รับตำแหน่งรองนายก อบจ.ปราจีนบุรี

ในปี พ.ศ. 2548 ครูโอ๊ะ กนกวรรณ ได้ลงสมัครเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี เขต 1 สังกัดพรรคไทยรักไทย และได้รับเลือกตั้งเป็นครั้งแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ได้รับเลือกตั้งอีกครั้งแต่การเลือกตั้งเป็นโมฆะ

‘ธนกร’ โพสต์ คิดถึง ‘ประยุทธ์’ หวานจ๋อยไม่เจอสามวัน เหมือนขาดอะไรไป

ธนกร วังบุญคงชนะ โพสต์ข้อความ คิดถึง ประยุทธ์ บอกไม่เจอสามวัน เหมือนขาดอะไรไป รำลึกถึงทุกวัน เมื่อวานได้ยินเสียงนายกก็อุ่นใจแล้ว นาย ธนกร วังบุญคงชนะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ และอดีตโฆษกรัฐบาล โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กหลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีระหว่างศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนายก 8 ปี

นาย ธนกร ระบุว่ารู้สึกคิดถึง พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ได้เจอนายก 3 วันเหมือนขาดอะไร โดยข้อความระบุว่า “ปกติผมเจอท่านนายกทุกวันไม่เจอท่านนายกมา 3 วันเหมือนขาดอะไรไปเพราะระลึกถึงท่านทุกวัน ห่วงใยท่าน ผูกพัน แต่ผมต้องไปทำหน้าที่สส.แล้ว

คิดถึงความดีของท่านที่ท่านทำให้ประเทศชาติและประชาชน เมื่อวานได้ยินเสียงนายกฯแล้วผมก็อุ่นใจครับ ท่านฝากขอบคุณกำลังใจจากพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับ”

หลังจากที่โพสต์ ธนกร โพสต์ คิดถึง ประยุทธ์ เผยแพร่ออกไปชาวเน็ตก็ได้เข้ามาแสดงความเห็นกันเป็นอย่างมาก

ระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2560 กนกวรรณ เป็นอาจารย์พิเศษ วิชาการเมืองการปกครองไทย (Thai Politics Government) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จนกระทั่งและในปี พ.ศ. 2562 กนกวรรณ ได้เข้าร่วมงานการเมืองกับพรรคภูมิใจไทย และได้รับแต่งตั้งเป็นรองเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย รวมทั้งได้ลงสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 16 สังกัดพรรคภูมิใจไทย ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 62

ในกลางปี พ.ศ. 2563 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อแทนนางนาที รัชกิจประการ ที่ถูกศาลพิพากษาชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์ จนพ้นจากตำแหน่งตาม มาตรา 101 (13) ต่อมา กนกวรรณ ก็ไได้ลาออกจาก ส.ส.เพื่อเปิดทางให้สุชาติ โชคชัยวัฒนากรได้เลื่อนขึ้นมาเป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อแทน

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป